Skip to main content

Werkend op grote hoogte moeten zonnepanelen installateurs uiteraard extra alert zijn op veiligheid tijdens het werk. De arbeidsinspectie controleert hier streng op en is de laatste tijd dan ook actief aan het controleren of installaties veilig en volgens de richtlijnen gebeuren. Treft de arbeidsinspectie onveilige werkomstandigheden aan, dan kunnen ze de werkzaamheden opschorten.

Zonnepanelen Parkstad, uw gerenommeerd zonnepanelen partner in de regio, heeft onlangs bezoek gehad van de arbeidsinspectie. Na een grondige inspectie zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid tijdens de werkzaamheden extra te waarborgen. Hierdoor is het risico dat we gestraft worden en afspraken moeten afzeggen bij Zonnepanelen Parkstad voor de komende periode verdwenen. 

 

Complexe installaties

Het is belangrijk om te beseffen dat veiligheid tijdens een installatie altijd voorop moet staan. Het installeren van zonnepanelen is een complexe klus die risico’s met zich meebrengt. Denk hierbij aan elektrocutie, het risico op vallen, en letsel door het werken met zware materialen. Het is dan ook van essentieel belang dat we voldoende maatregelen treffen om de veiligheid van onze installateurs te waarborgen.

Bij Zonnepanelen Parkstad worden de volgende veiligheidsmaatregelen in acht genomen:

  • Er wordt altijd gewerkt volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.
  • Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen en valbeveiliging.
  • Installateurs zijn goed getraind en op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften.
  • Er wordt gebruik gemaakt van gekeurd en veilig gereedschap en materiaal.

Zonnepanelen Parkstad is zich bewust van het belang van veilig werken en neemt dan ook alle mogelijke maatregelen om de veiligheid van haar medewerkers te waarborgen. Klanten kunnen er dan ook op vertrouwen dat de installatie van hun zonnepanelen veilig en professioneel zal verlopen.

 

Zonnepanelen laten installeren?

Wilt u uw woning laten voorzien van zonnepanelen en bent u benieuwd wat dit financieel voor u betekent? Vul dan vrijblijvend onze dakcheck in. Onze adviseurs voorzien u graag van een op maat samengesteld advies.